Tuyển dụng và Tình nguyện viên

MCNV is looking for 02 two-month full time interpreters and translators to work in HCMC and Hai Duong!

By : 744 Views25/05/2022
MCNV is looking for 02 two-month full time interpreters and translators to work in HCMC and Hai Duong!

Medical Committee Netherlands – Vietnam (MCNV) is looking for 02 two-month full time interpretation and translation consultants to provide interpretation and translation for bachelor of speech and language therapy students and their clinical supervisors during their clinical placements in Hai Duong, Ho Chi Minh city from in June, July and August 2022. Detailed information is as below: JOB DESCRIPTION OF 02 TWO-MONTH FULL TIME INTERPRETATION AND TRANSLATION CONSULTANTS FOR CLINICAL INTERNSHIPS OF THE SPEECH AND LANGUAGE THERAPY MASTER GRADUATES IN HCMC AND HAI DUONG. A COMPONENT OF THE SALT EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT BY MCNV IN VIETNAM   Budget line: Sub-Act. Sub-Act.BS4- an additional activity: post-graduate supervised clinical internship for MSALT graduates Job Summary and Job Title Consultants will work as full time interpreters and translators in two months of time to provide...
Đọc Thêm

Xem thêm

MCNV is looking for 03 one-month full time interpreters and translators to work in Da Nang!

By : 902 Views04/05/2022
MCNV is looking for 03 one-month full time interpreters and translators to work in Da Nang!

Medical Committee Netherlands – Vietnam (MCNV) is looking for 03 one-month full time interpretation and translation consultants to provide interpretation and translation for bachelor of speech and language therapy students and their clinical supervisors during their clinical placements in Danang from May 29th to June 24th 2022. Detailed information is as below: JOB DESCRIPTION OF 03 ONE-MONTH FULL TIME INTERPRETATION AND TRANSLATION CONSULTANTS FOR THE BACHELOR OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY IN THE DANANG UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY AND PHARMACY. A COMPONENT OF THE SALT EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT BY MCNV IN VIETNAM   Budget line: Sub-Act. 1.5.2.2.5. Support training material for the Bachelor course For Sub-Act. 1.5.2.2.7. Support clinical practice. Job Summary and Job Title Consultants will work as full time interpreters and translators in one month of time for the Bachelor...
Đọc Thêm

Xem thêm

MCNV is looking for 02 part-time interpreters to work in Da Nang!

By : 600 Views15/04/2022
MCNV is looking for 02 part-time interpreters to work in Da Nang!

Medical Committee Netherlands – Vietnam (MCNV) is looking for 02 part-time interpreter consultants to provide interpretation for bachelor of speech and language therapy students and their tele-supervisors during their clinical placements in Danang in May and June 2022. Detailed information is as below: JOB DESCRIPTION OF 02 PART-TIME CONSULTANTS AS INTERPERTERS AND TRANSLATORS FOR THE BACHELOR OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY IN THE DANANG UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY AND PHARMACY. A COMPONENT OF THE SALT EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT BY MCNV IN VIETNAM Budget line: Sub-Act. 1.5.2.2.5., for Sub-Act. 1.5.2.2.7. Job Summary and Job Title Consultants will work as part time interpreters and translators for the Bachelor of Rehabilitation with Specialization in Speech and Language Therapy (BSALT) in Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy (DUMTP) which is implemented with...
Đọc Thêm

Xem thêm

Consultants on the implementation of the Law on Persons with Disabilities needed.

By : 1450 Views28/08/2020
Consultants on the implementation of the Law on Persons with Disabilities needed.

UNDP Viet Nam is looking for 02 Consultants to developing Evaluation proposal on ten years of implementation of the Law on Persons with Disabilities. In Phase 1 of the evaluation in 2020, the consultants are expected to develop a detailed research proposal on evaluating ten years of implementation of the Law on Persons with Disabilities, including: list of 5 items • A desk review on ten years of implementation of the Law on Persons with Disabilities through the Government’s guidelines for implementation and periodical reports by line ministries, local authorities and organizations of persons with disabilities; • A set of indicators and corresponding rating scales to measure the achievements in the law implementation by different stakeholders and at different levels; • Appropriate research methods and tools (sampling, questionnaires and interviews for different stakeholders…) to...
Đọc Thêm

Xem thêm

MCNV is looking for an international Occupational Therapy Volunteer

By : 1375 Views19/08/2020
MCNV is looking for an international Occupational Therapy Volunteer

Medical Committee Netherlands – Vietnam (MCNV) is a Netherland-based NGO founded in 1968 based on friendship and solidarity of Vietnamese and Dutch. Since then, all activities of MCNV are forwarding to the support to develop the programs, projects and the emergency aid in health care of the Vietnamese. During last 20 years MCNV has been supporting People with Disabilities focusing on Rehabilitation Service and Inclusion. To contribute to filling the gaps of rehabilitation services and system at both provincial and district levels, MCNV has been implementing the I-Thrive Project in Thua Thien Hue and Quang Nam Provinces. Within this project, MCNV supports Hue University of Medicine and Pharmacy (UMP) to provide a 12-month course on Occupational Therapy (OT). MCNV is looking for a volunteer to provide coaching on OT clinical practice for health staff (called OT practitioners hereafter)...
Đọc Thêm

Xem thêm

Tuyển dụng tư vấn tập huấn Áp dụng TEACCH – Trị liệu và giáo dục trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật về ngôn ngữ – giao tiếp

By : 2199 Views04/08/2020
Tuyển dụng tư vấn tập huấn Áp dụng TEACCH – Trị liệu và giáo dục trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật về ngôn ngữ – giao tiếp

Thông tin chung Tên chương trình: Chương trình hỗ trợ người khuyết tật Hoạt động: Tập huấn “Hỗ trợ áp dụng TEACCH – Trị liệu và giáo dục trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật về ngôn ngữ – giao tiếp”. Giới thiệu Từ năm 2014, MCNV bắt đầu các hoạt động hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại tỉnh Điện Biên. Từ năm 2016, MCNV và Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong việc thành lập và vận động nguồn vốn đầu tư xây dựng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên. Tháng 10/2019, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên chính thức đi vào hoạt động. Với nguồn hỗ trợ về...
Đọc Thêm

Xem thêm

Tìm kiếm Cộng tác viên viết bài cho website “Ngôn ngữ trị liệu Việt Nam”

By : 1289 Views06/03/2019
Tìm kiếm Cộng tác viên viết bài cho website “Ngôn ngữ trị liệu Việt Nam”

1. Giới thiệu Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, thông qua Dự án DISTINCT của tổ chức VietHealth, MCNV được nhận tài trợ từ tổ chức USAID để tiến hành Dự án Phát triển đào tạo Ngôn ngữ trị liệu tại (NNTL) Việt Nam. Dự án này nhằm mục đích góp phần thiết lập nền tảng vững chắc cho công tác phát triển đào tạo ngành NNTL tại Việt Nam một cách có hệ thống. Đại học Y Dược Tp. HCM và Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tham gia Dự án với tư cách là hai đối tác thực hiện của Dự án. Tổ chức Trinh Foundation Australia (TFA) tham gia với tư cách là Tư vấn chuyên môn cho Dự án. Một trong các hoạt động của Dự án là thiết kế – xây dựng website về Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam. Sau...
Đọc Thêm

Xem thêm

Strengthen the clinical placement program for students studying a Masters of speech and language therapy

By : 1128 Views04/12/2018

AVI is looking for voluntary Speech and Language Therapist Clinic Mentor to work in UMP HCMC Source: https://assignments.australianvolunteers.com/s/assignment-detail?fbclid=IwAR0IGvrEyrIrqqFUuCv_NEg7hfbSb4wtaNgmKDT56R1VSj9XA_jAZ84C9LY&pid=a0Q7F00000EyAx6UAF A Speech Therapist Clinic Mentor is needed in UMP HCMC There are currently no local speech and language therapists with degrees in SLT who understand degree level curriculum development and have skills in curriculum implementation and coordination. We need volunteers who can support our Bachelor level course, coordinate the clinical education placement program, and liaise closely with the head of rehabilitation department to implement the degree program. You’ll be developing the clinical education program for Masters in speech and language therapy course You’ll need experience as a clinical placement educator You’ll...
Đọc Thêm

Xem thêm

Tìm kiếm Cộng tác viên viết bài cho website “Âm ngữ trị liệu Việt Nam”

By : 1252 Views21/08/2018
Tìm kiếm Cộng tác viên viết bài cho website “Âm ngữ trị liệu Việt Nam”

Giới thiệu Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, thông qua Dự án DISTINCT của tổ chức VietHealth, MCNV được nhận tài trợ từ tổ chức USAID để tiến hành Dự án Phát triển đào tạo Âm ngữ trị liệu tại (ANTL) Việt Nam. Dự án này nhằm mục đích góp phần thiết lập nền tảng vững chắc cho công tác phát triển đào tạo ngành ANTL tại Việt Nam một cách có hệ thống. Đại học Y Dược Tp. HCM và Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tham gia Dự án với tư cách là hai đối tác thực hiện của Dự án. Tổ chức Trinh Foundation Australia (TFA) tham gia với tư cách là Tư vấn chuyên môn cho Dự án. Một trong các hoạt động của Dự án là thiết kế – xây dựng website về âm ngữ trị liệu tại Việt Nam. Sau khi website...
Đọc Thêm

Xem thêm