Giới thiệu

Giới thiệu về website Ngôn ngữ trị liệu Việt Nam!

Website Ngôn ngữ trị liệu Việt Nam được xây dựng và vận hành với mục đích là cung cấp và chia sẻ thông tin về lĩnh vực ngôn ngữ trị liệu, về các hoạt động ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam, chủ yếu là thông tin liên quan đến các hoạt động đào tạo, tập huấn, phát triển chuyên môn và các dịch vụ ngôn ngữ trị liệu.

Trang web này cũng chia sẻ lại các bài viết, tài liệu, video…bằng tiếng Anh và/hoặc bằng tiếng Việt từ các nguồn khác nhau với mục đích cung cấp thêm thông tin có tính tham khảo liên quan đến ngôn ngữ trị liệu. Trang web này tôn trọng tính nguyên bản của các bản tài liệu gốc nên sẽ rất hạn chế việc biên tập, điều chỉnh các tài liệu này. Do vậy, nếu quý độc giả không đồng ý hoặc muốn thảo luận về một số thuật ngữ/thông tin/kiến thức/kỹ thuật/phương pháp/hình ảnh … được đề cập đến trong bất kỳ bài viết nào trên website này thì mong quý độc giả phản hồi đến ban quản trị web và chúng tôi sẽ liên lạc với tác giả của bài viết đó để có phản hồi lại cho quý độc giả (nếu có thể).

Website Ngôn ngữ trị liệu Việt Nam được xây dựng và vận hành như là một hoạt động thuộc Dự án Phát triển Đào tạo Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam của tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV), trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường Năng lực Mạng lưới Dịch vụ và Trị liệu cho trẻ em khuyết tật” (gọi tắt là Dự án DISTINCT) của Trung tâm Phát triển Sức khỏe bền vững (VietHealth), do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

Website này không vì mục đích thương mại và lợi nhuận.