Club/Forum

Câu lạc bộ Âm ngữ trị liệu

By : 859 Views22/06/2018
Câu lạc bộ Âm ngữ trị liệu

Hiện tại, 33 cựu sinh viên đã hoàn thành các khóa đào tạo về âm ngữ trị liệu tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, do Trinh Foundation Australia (TFA) hỗ trợ đã thành lập câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên dành cho chuyên viên Âm ngữ trị liệu: câu lạc bộ được biết đến dưới tên gọi Câu lạc bộ Âm Ngữ Trị Liệu. Tổ chức TFA hỗ trợ Câu lạc bộ Âm ngữ Trị Liệu thông qua việc cung cấp các cơ hội phát triển chuyển môn, tổ chức các khóa học, thực hiện các chương trình cố vấn và tạo cơ hội cho các cựu sinh viên tham dự các khóa đào tạo và hội thảo trong và ngoài nước Việt Nam. Câu lạc bộ Âm ngữ trị liệu gặp định kỳ hằng tháng, và nhiệm vụ then chốt của câu...
Đọc Thêm

Read more