Contact

Thông tin liên hệ

                    ỦY BAN Y TẾ HÀ LAN – VIỆT NAM (MCNV)

Địa chỉ:             103 E3, khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6  Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:        024 38 359 005

Email:                mcnv@mcnv.vn – amngutrilieuvn@gmail.com