Tin nổi bật

Xây dựng Khung chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật PHCN chuyên ngành Ngôn ngữ trị liệu

By : 603 Views03/10/2018
Xây dựng Khung chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật PHCN  chuyên ngành Ngôn ngữ trị liệu

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Dự thảo Khung chương trình và đề cương chi tiết chương trình đào tạo chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu, trình độ cử nhân đã được soạn thảo và được đông đảo các nhà chuyên môn, các nhà quản lý về đào tạo khối ngành sức khỏe góp ý chỉnh sửa để phù hợp với bối cảnh ở Việt Nam. Đây là kết quả của Hội thảo “Xây dựng Khung chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật PHCN chuyên ngành Ngôn ngữ trị liệu” do MCNV và trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng đồng tổ chức ngày 2 và 3 tháng 10 năm 2018, với sự hỗ trợ về chuyên môn của TFA và Đại học Sydney, Úc. Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động của Dự án Phát triển đào tạo Ngôn ngữ trị liệu tại Việt...
Đọc Thêm

Xem thêm

Tìm kiếm Cộng tác viên viết bài cho website “Âm ngữ trị liệu Việt Nam”

By : 1264 Views21/08/2018
Tìm kiếm Cộng tác viên viết bài cho website “Âm ngữ trị liệu Việt Nam”

Giới thiệu Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, thông qua Dự án DISTINCT của tổ chức VietHealth, MCNV được nhận tài trợ từ tổ chức USAID để tiến hành Dự án Phát triển đào tạo Âm ngữ trị liệu tại (ANTL) Việt Nam. Dự án này nhằm mục đích góp phần thiết lập nền tảng vững chắc cho công tác phát triển đào tạo ngành ANTL tại Việt Nam một cách có hệ thống. Đại học Y Dược Tp. HCM và Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tham gia Dự án với tư cách là hai đối tác thực hiện của Dự án. Tổ chức Trinh Foundation Australia (TFA) tham gia với tư cách là Tư vấn chuyên môn cho Dự án. Một trong các hoạt động của Dự án là thiết kế – xây dựng website về âm ngữ trị liệu tại Việt Nam. Sau khi website...
Đọc Thêm

Xem thêm

Giới thiệu về Dự án Phát triển Đào tạo Âm ngữ trị liệu tại Việt Nam

By : 1325 Views06/08/2018

Âm ngữ trị liệu (ANTL) là một lĩnh vực chuyên môn gồm các dịch vụ về đánh giá, chẩn đoán, tạo chức năng, phục hồi chức năng, tư vấn và phòng ngừa cho người có rối loạn về âm ngữ, ngôn ngữ, giọng nói, độ lưu loát trong giao tiếp, nhận thức, và nuốt do sự chậm trễ trong phát triển hoặc do chấn thương, ung thư, đột quỵ or hoặc bệnh thần kinh tiến triển. Âm ngữ trị liệu nhằm mục đích giúp mọi người giao tiếp và nuốt có hiệu quả để họ có thể học tập và tham gia vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, qua đó tạo điều kiện cho họ tăng trình độ học vấn, năng lực làm việc và hòa nhập xã hội, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việt Nam có hơn 6,1 triệu người trên...
Đọc Thêm

Xem thêm

Ngôn ngữ trị liệu ở Việt Nam

By : 4333 Views22/06/2018
Ngôn ngữ trị liệu ở Việt Nam

Ngôn ngữ trị liệu là gì? Ngôn ngữ trị liệu là một lĩnh vực chuyên môn gồm các dịch vụ về đánh giá, chẩn đoán, tạo chức năng, phục hồi chức năng, tư vấn và phòng ngừa cho người có rối loạn về âm ngữ, ngôn ngữ, giọng nói, độ lưu loát trong giao tiếp, nhận thức, và nuốt do sự chậm trễ trong phát triển hoặc do chấn thương, ung thư, đột quỵ hoặc bệnh thần kinh tiến triển. Ngôn ngữ trị liệu nhằm mục đích giúp mọi người giao tiếp và nuốt có hiệu quả để họ có thể học tập và tham gia vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, qua đó tạo điều kiện cho họ tăng trình độ học vấn, năng lực làm việc và hòa nhập xã hội, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống. Một số nguyên...
Đọc Thêm

Xem thêm