Câu lạc bộ/Diễn đàn

Khảo sát về Người khuyết tật và ứng phó thảm họa

By : 184 Views21/07/2020
Khảo sát về Người khuyết tật và ứng phó thảm họa

Tổ chức CBM, Pacific Disability Forum và IDA thực hiện “Khảo sát về Người khuyết tật và ứng phó thảm họa” với sự hỗ trợ của chính phủ Úc. Người tham gia khảo sát là người khuyết tật và sẽ làm trực tiếp online. Nếu bạn là người khuyết tật, đang sống ở khu vực Châu Á và khu vực Thái Bình Dương, chúng tôi xin mời bạn thao gia vào khảo sát 10 phút về tác động của thảm họa tới cuộc sống của bạn. Khảo sát trực tuyến này ẩn danh và nhằm mục đích để hiểu rõ hơn người khuyết tật ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương đã tham gia vào việc giảm thiểu thảm họa như thế nào và những yếu tố hỗ trợ cũng như gây khó khăn cho người khuyết tật. Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi những băn khoăn...
Đọc Thêm

Xem thêm

Strengthen the clinical placement program for students studying a Masters of speech and language therapy

By : 231 Views04/12/2018

AVI is looking for voluntary Speech and Language Therapist Clinic Mentor to work in UMP HCMC Source: https://assignments.australianvolunteers.com/s/assignment-detail?fbclid=IwAR0IGvrEyrIrqqFUuCv_NEg7hfbSb4wtaNgmKDT56R1VSj9XA_jAZ84C9LY&pid=a0Q7F00000EyAx6UAF A Speech Therapist Clinic Mentor is needed in UMP HCMC There are currently no local speech and language therapists with degrees in SLT who understand degree level curriculum development and have skills in curriculum implementation and coordination. We need volunteers who can support our Bachelor level course, coordinate the clinical education placement program, and liaise closely with the head of rehabilitation department to implement the degree program. You’ll be developing the clinical education program for Masters in speech and language therapy course You’ll need experience as a clinical placement educator You’ll...
Đọc Thêm

Xem thêm

Câu lạc bộ Âm ngữ trị liệu

By : 397 Views22/06/2018
Câu lạc bộ Âm ngữ trị liệu

Hiện tại, 33 cựu sinh viên đã hoàn thành các khóa đào tạo về âm ngữ trị liệu tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, do Trinh Foundation Australia (TFA) hỗ trợ đã thành lập câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên dành cho chuyên viên Âm ngữ trị liệu: câu lạc bộ được biết đến dưới tên gọi Câu lạc bộ Âm Ngữ Trị Liệu. Tổ chức TFA hỗ trợ Câu lạc bộ Âm ngữ Trị Liệu thông qua việc cung cấp các cơ hội phát triển chuyển môn, tổ chức các khóa học, thực hiện các chương trình cố vấn và tạo cơ hội cho các cựu sinh viên tham dự các khóa đào tạo và hội thảo trong và ngoài nước Việt Nam. Câu lạc bộ Âm ngữ trị liệu gặp định kỳ hằng tháng, và nhiệm vụ then chốt của câu...
Đọc Thêm

Xem thêm